Portfolio Joanna Sowa. Projekt i realizacja 2014, pracownik Muzeum Historii Katowic