Portfolio Joanna Sowa. Projekt i realizacja 2016, pracownik Muzeum Historii Katowic